PBMP (ERP)

Zespół deweloperski obsługujący procesy handlowo/księgowe w naszej organizacji składa się z programistów, testerów manualnych i analityka systemowego.

W tym zespole obsługujemy 3 projekty ERP PBMP, platformę online do załatwiania spraw klientów ESerwis, oraz identity server SA.

Czytaj dalej

Zespół
Zespół
Zespół

O produkcie

Głównym zadaniem zespołu biznesowego jest, rozwój możliwości handlowo/księgowych naszych programów i utrzymywanie ich zgodnie z wymogami rządowymi jak i tworzenie zgodnie z potrzebami biznesowymi nowych rodzajów dokumentów, których wcześniej nie można było wystawić programowo, automatyzacja procesów biznesowych w firmie, udostępnianie klientom większej gamy narzędzi do łatwiejszej komunikacji z naszym biznesem.

Duży nacisk w projekcie stawiamy na modernizację infrastruktury programu i wydzielania funkcjonalności z monolitu do API.

Zadania są zbierane od biznesu, a następnie wstępnie projektowane wraz z zespołem developerskim. Wstępny projekt jest przekazywany do biznesu i nanoszone są otrzymane uwagi. Po akceptacji projektu przez biznes temat trafia do realizacji, gdzie przechodzi fazę testów wstępnych, systemowych i na końcu akceptacyjnych. Przed wdrożeniem dużych funkcjonalności użytkownicy są szkoleni z funkcjonowania modyfikowanego obszaru oprogramowania.

Największymi projektami na tą chwilę są:

 • Dostosowanie systemu do krajowego systemu e-faktur KSEF
 • Stworzenie możliwości wystawiania nowych rodzajów dokumentów do tej pory nie dostępnych w programie jak korekta ilościowa na plus czy korekta danych
 • Rozszerzenie klientom statusów płatności o dokumenty not księgowych na platformie klienckiej
 • Oraz integracja z nowym systemem księgowym

Technologie

 • C#
 • .net compact framework 3.5 (aplikacja terminalowa do obsługi magazynu)
 • .net 4
 • .net core 2 i 5 (asp.net mvc oraz REST web api)
 • Xamarin (aplikacja mobilna do obsługi kierowców)
 • Oracle Enterprise
 • Docker (REST api .net core)
 • Orkiestrator - Docker Swarm
 • Elasticsearch (logi)
 • Serwer autoryzacyjny oparty o OpenId
 • .net core mvc
 • MS SqlServer
 • Serwer wydruku
 • Wydruki realizowane za pomocą Microsoft Reporting Technology (RDL)
 • Oracle Enterprise
 • Kolejki Rabbitowe

 

Podoba ci się to co robimy?

Projekty, które zmieniły rzeczywistość biznesową