Dbamy o Twoją
prywatność.

Zobacz politykę prywatności

Zespół
Zespół
Zespół

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies profiautosoftwarehouse.pl

Niniejszy dokument został stworzony przez MOTO-PROFIL sp. z o.o. w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia jakie MOTO-PROFIL przypisuje problematyce ochrony prywatności Użytkowników swoich serwisów, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa danych,
 • udzielenia Użytkownikom informacji odnośnie wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 10 lutego 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 243) w serwisie profiautosoftwarehouse.pl,
 • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczących zasad korzystania z serwisu profiautosoftwarehouse.pl

Prywatność oraz bezpieczeństwo danych Użytkowników serwisów jest jednym z priorytetów MOTO-PROFIL sp. z o.o. Wobec powyższego MOTO-PROFIL sp. z o.o. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom ochronę prywatności co najmniej odpowiadającą standardom określonym w obowiązujących przepisach, jak również zobowiązuje się do wykonywania działań zapobiegających ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Korzystając z serwisu profiautosoftwarehouse.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Wszelkie modyfikacje w obowiązującej Polityce zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie.

Definicje

 1. Administrator/Operator – oznacza MOTO-PROFIL sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025700, NIP 9542022592,
 2. Dane osobowe – oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Obejmują one zazwyczaj imię i nazwisko, adres, nazwę Użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu,
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Serwis – oznacza stronę internetową profiautosoftwarehouse.pl,
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,

Dane osobowe

Dane zbierane podczas rejestracji

Skorzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego w Serwisie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem.

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane celu przekazywania przez Moto-Profil sp. z o.o. informacji marketingowych, promocyjnych i handlowych. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:

 1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
 2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
 3. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,
 4. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych w formularzach wynosi 5 lat.

Dane zbierane automatycznie

W sposób automatyczny zbierane są wyłącznie dane zawarte w plikach Cookies.

W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie profiautosoftwarehouse.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty. Należą do nich adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego – nie pozwalają one jednak na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte w szczególności do analizy działań Użytkowników w Serwisie, dostosowywania Serwisu i jego funkcjonalności do zmieniających się oczekiwań Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych MOTO-PROFIL można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@moto-profil.pl

Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane w bazie danych Operatora przysługuje prawo do:

1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na jej legalność przy wyrażenia zgody.

4. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,

5. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies i statystyki

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji użyteczności oraz dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika. Są one również wykorzystywane przy tworzeniu zagregowanych, anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie jego struktury oraz zawartości, z wyłączeniem jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu.

Wyróżnia się dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, pozostające na Urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z Serwisu bądź wyłączenia oprogramowania, natomiast pliki stałe pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ręcznego usunięcia dokonanego przez Użytkownika.

W celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdWords.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej; za pomocą ustawień systemu możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub wyłączenie dostępu plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu.

Zabezpieczenie sprzętu Użytkownika

Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową „firewall”.

Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.

Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

Użytkownik korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: iod@moto-profil.pl

Projekty, które zmieniły rzeczywistość biznesową